O Cluster de loxística en cifras

Sinerxias que impulsan

Clúster da función loxística de Galicia

Xuntos traballamos para que a Loxística de Galicia creza en tamaño e competitividade e sexa panca clave no desenvolvemento económico de Galicia

Tendencias

A función loxística
de Galicia en cifras

0 %
do PIB galego
0 %
do emprego
0
Empleos directos
+ 0
Socios no cluster
0
Empleos indirectos
0 %
Da Loxística Galega

Últimos Eventos do Clúster

Non perdas ningunha das nosas actividades e descubre como estamos a traballar para mellorar a eficiencia e a
sustentabilidade da loxística en Galicia!

Asociados

As nosas
Entidades

A agrupación da función loxística de Galicia é posible grazas ao traballo colaborativo de entidades como