Necesitas poñerte en contacto connosco?

Estaremos encantados de atender as túas preguntas e brindarte toda a axuda que precises. 

Se o desexas, podes anexar información adicional mediante un arquivo en formato doc | docx | jpg | jpeg | pdf
Peso máximo do arquivo 2M

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 ( RGPD- GDPR) e da Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais ( LOPDGDD), informamos de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado do que é responsable o Clúster da Función Loxística de Galicia. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deles presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Clúster situada en: Avenida da Marina, 15, 36600, Vilagarcía de Arousa, ou ben mediante correo electrónico.

Contacto

info(a)clusterfuncionloxistica.org
+34 986 100 800