Impulsando a competitividade

Liderando a Transformación Loxística en Galicia

En novembro de 2019 aprobouse a Estratexia Integral de Optimización Loxística de Galicia, elaborada pola Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), en colaboración con diferentes axentes públicos e privados. Esta estratexia enmárcase na Axenda 4.0, co obxectivo principal de impulsar as empresas galegas de distribución e subministración, un sector que representa o 4% do PIB galego e emprega preto de 50 000 persoas.

A través desta estratexia loxística, levouse a cabo unha análise das tendencias globais na función loxística, abordando cuestións como a automatización e robotización, o comercio electrónico, o Big Data ou a loxística colaborativa.

Tamén estudouse a realidade da función loxística en Galicia, tanto no sector público como no privado, prestando atención a xestores de infraestruturas e operadores loxísticos.

Por último, despois dun traballo de benchmarking e aprendizaxe doutras iniciativas, redactouse unha estratexia e un plan de acción co que abordar a competitividade da loxística galega e non quedar atrás na nova xeración loxística.

Descarga o Mapa Cadea de valor da función loxística:
Todo é loxística