Convenio entre a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade e a Asociación Cluster da Función Loxística de Galicia para o impulso do Corredor Atlántico Noroeste e colaboración na posta en marcha da Estratexia Loxística de Galicia

  • Administración: Galicia
  • Departamento: Consellería de Infraestructuras e Mobilidade
  • Convocatoria: Convenio entre a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade e a Asociación Cluster da Función Loxística de Galicia para o impulso do Corredor Atlántico Noroeste e colaboración na posta en marcha da Estratexia Loxística de Galicia
  • Fecha de concesión: 09/06/23
  • Gasto total: 139.147,00
  • Origen de los fondos: Fondo Propio
  • Ayuda concedida: 139.147