Resumo Executivo

Impulsando a competitividade

En novembro de 2019 aprobouse a Estratexia integral de optimización loxística de Galicia, elaborada pola Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), en colaboración con diferentes axentes públicos e privados, e enmarcada na Axenda 4.0m co principal obxectivo de impulsar as empresas galegas de distribución e subministración e un sector que representa o 4 % do PIB galego e preto de 50 000 empregos.

A través desta estratexia loxística, levouse a cabo unha análise das tendencias globais na Función Loxística, abordando correntes como a automatización e robotización, o comercio electrónico, o Big Data ou a loxística colaborativa.

Tamén estudouse a realidade da función loxística de Galicia, dende o sector público a privado, atendendo a xestores de infraestruturas e operadores loxísticos.

Por último, tras unha labor de Benchmarking e aprendizaxe de outras iniciativas, redactouse unha estratexia e un plan de acción cos que abordar a competitividade da loxística galega e non perder o tren da nova xeración loxística.

A estratexia compúxose de diferentes accións:

  • Posta en marcha de catro centros de apoio ao transporte por estrada, dos que se beneficiarán preto de 5 000 empresas ata 2022.
  • Impulso dun proxecto para a simplificación dos trámites aduaneiros e unha plataforma dixital de co-carga a través da cal as compañías recibirán as mellores ofertas para contratar servizos loxísticos.
  • Creación dunha aceleradora sectorial e activación dun portal de información en liña.
  • Convenio co Clúster da Función Loxística de Galicia para a súa constitución e impulso, co que se espera agrupar a 50 empresas.

4 Centros

Posta en marcha de catro centros de apoio ao transporte por estrada, dos que se beneficiarán preto de 5 000 empresas ata 2022.

simplificación dos trámites aduaneiros

Impulso dun proxecto para a simplificación dos trámites aduaneiros e unha plataforma dixital de co-carga a través da cal as compañías recibirán as mellores ofertas para contratar servizos loxísticos.

aceleradora sectorial

Creación dunha aceleradora sectorial e activación dun portal de información en liña.

Convenio

Convenio co Clúster da Función Loxística de Galicia para a súa constitución e impulso, co que se espera agrupar a 50 empresas.

Para o cumprimento da estratexia, mobilizaranse 20 millóns de euros ata 2022, 11 dos cales serán investidos directamente pola Xunta de Galicia, nun compromiso de todos os axentes implicados polo fortalecemento da competitividade da función loxística en Galicia.

Estratexia Galega de Optimización Loxística

Visita a estratexia no IGAPE