Programas priorizados para o 2020

En dirección a unha función loxística recoñecida

  • Optimización das infraestruturas loxísticas
  • Posicionamento nas cadeas de valor globais dos sectores estratéxicos
  • Posicionamento estratéxico
  • Relocalización e liderado no Polo Atlántico
  • Información e conectividade exterior da loxística galega
  • Transformación loxística da empresa e comercio electrónico
  • Promoción do solo industrial en Galicia