Programas da Estratexia Loxística

Galicia como un polo loxístico de referencia global

Os programas definidos na estratexia loxística de Galicia son os seguintes:

Os programas definidos na estratexia loxística de Galicia son os seguintes:

 • Loxística 4.0 na empresa
 • Transformación loxística da empresa e comercio electrónico
 • Información e conectividade exterior da loxística galega
 • Fortalecemento sectorial e innovación
 • Fomento da Multimodalidade
 • Talento e emprendemento
 • Galicia Greenlogistics
 • Programa de mellora da visibilidade mediante unha oferta conxunta "Galicia Plataforma Loxística"
 • Promoción do solo industrial en Galicia
 • Optimización das infraestruturas loxísticas
 • Posicionamento nas cadeas de valor globais dos sectores estratéxicos
 • Simplificación e modernización tecnolóxica dos procesos administrativos
 • Relocalización e liderado no Polo Atlántico
 • Posicionamento estratéxico
 • Coordinación loxística permanente