Obxectivos do clúster:

Galicia como un polo loxístico de referencia global

O Clúster da Función Loxística de Galicia nace coa vontade de impulsar o sector loxístico galego dende dentro, entendendo que o esforzo non só beneficia ás empresas do sector, senón que supón unha vantaxe competitiva para a economía de toda a rexión.

Partindo deste enfoque, as accións do Clúster da Función Loxística de Galicia van encamiñadas na consecución dos seguintes obxectivos:

0101

Innovar de xeito colaborativo:

Impulsar proxectos de cooperación de carácter innovador entre os diferentes axentes públicos e privados, a nivel nacional e internacional.

0202

Implantar a Loxística 4.0:

Favorecer o desenvolvemento de solucións tecnolóxicas no sector loxístico galego.

0303

Fortalecer o talento:

Atraer o talento e dotalo de novas competencias, fomentando a creación e retención de postos de traballo cualificados.

0404

Optimizar o sistema de infraestruturas:

Promover a competitividade das infraestruturas de Galicia con relación a outras rexións.

0505

Favorecer a internacionalización do sistema loxístico:

Mellorar o posicionamento exterior nas cadeas globais dos sectores estratéxicos de Galicia.

0606

Contribuir ao liderazgo do Polo Atlántico:

Fortalecer o papel de Galicia no novo eixo Galicia – Portugal – Marrocos.