O Clúster organiza unha visita ao Porto de A Coruña para os seus asociados

23 de maio de 2022

O Clúster organiza unha visita ao Porto de A Coruña para os seus asociados

Se eres socio do Clúster, recordarás que na asemblea houbo a proposta de iniciar unhas visitas para que puidéramos as instalacións dos nosos compañeiros. Pensamos que o Porto de A Coruña pode ser un excelente lugar para continuar a rolda de visitas pola capacidade do seu Porto Exterior, plans de hidroxeneración verde e ferroviarios, pola súa importancia como porto de Galicia e pola importancia desta rada e das empresas que nela traballan dentro do noso tecido asociativo. Tamén é de agradecer tódalas facilidades postas dende esa Autoridade Portuaria para celebrar o encontro.

Por este motivo, organizamos unha visita para as empresas socias do Clúster:

Onde? Ao porto de A Coruña.

Cando? O martes 7 de xuño de 10:00 a 14:00 horas

Que veremos? Tanto o porto exterior como o porto interior e as empresas que alí operan.

Para facilitar os desprazamentos, encontrarémonos no Autoridad Portuaria de Coruña faremos os percorridos todos xuntos embarcando nun autobús.

NECESARIA INSCRICIÓN NOS ENDEREZOS DE EMAIL HABITUAIS

PROGRAMA

10.30 h – Recepción Autoridad Portuaria de A Coruña (Salón de Actos)

10.35 h – Benvida a cargo do presidente

10.40 h – Presentación por parte do director

11.00 h – Preguntas / coloquio

11.15 h– Saída en autobús e percorrido polo porto interior e posterior visita o porto exterior (bus puesto a disposición pola Autoridad Portuaria)

13.30 h – Chegada á Autoridad Portuaria de A Coruña e fin da visita. Ofreceráse un tentempié de despedida os que queiran acompañarnos, en La Mansión (terraza enfrente da Autoridad Portuaria)