LDP – Informe xeral de fluxos loxísticos co Reino Unido

A continuación se presenta un informe xeral dos fluxos loxísticos existentes entre o Reino Unido e Galicia, un exemplo da utilidade da ferramenta LDP – Logistic Data Platform, creada polo Clúster en análise dos retos loxísticos e oportunidades relacionados co Bréxit.

Este informe procede da LDP, o resultado dos esforzos do Grupo de Traballo 2, centrado na obtención de información relevante e o posicionamento en cadeas globais.