LDP – Informe xeral de Galicia

A continuación se presenta un informe xeral dos principais fluxos loxísticos de Galicia, un exemplo da utilidade da ferramenta LDP – Logistic Data Platform, creada polo Clúster e que analiza máis de 200 millóns de datos para convertilos en información ordenada e intuitiva. Isto é resultado dos esforzos do Grupo de Traballo 2, centrado na obtención de información relevante e o posicionamento en cadeas globais.