Grupos de traballo do Clúster

O Clúster da Función Loxística de Galicia reparte a súa actuación en cinco grupos de traballo, cada un adicado á consecución de diferentes obxectivos do Clúster.

0101

Grupo de traballo 1

Transformación da loxística da empresa e comercio electrónico

Encargado de dar resposta ás cuestións relevantes dos sectores estratéxicos galegos respecto á transformación loxística das empresas e o comercio electrónico, vencendo as particularidades da nosa comunidade autónoma á hora de dar resposta a estes desafíos.

0202

Grupo de traballo 2

Información relevante e posicionamento en cadeas globais

Encamiñado a dispor dun sistema de información propio sobre os fluxos loxísticos relevantes para a toma de decisións individuais, colaborativas e sectoriais, promovendo a identificación, deseño e implantación de proxectos conxuntos e accións estratéxicas para a función loxística galega nun contexto global.

0303

Grupo de traballo 3

Posicionamento estratéxico de Galicia e liderado do Polo Atlántico

Co obxectivo de favorecer o posicionamento estratéxico de Galicia na planificación estratéxica nacional e comunitaria, así como o seu liderado no Polo Atlántico de Galicia – Portugal – Marrocos a través do impulso da re-localización da industria manufactureira.

0404

Grupo de traballo 4

Optimización das infraestruturas loxísticas

Labor de contribuír a optimizar o estado, uso e aproveitamento das infraestruturas existentes, así como favorecer a colaboración público – privada na planificación, desenvolvemento e explotación das infraestruturas.

0505

Grupo de traballo 5

Promoción do solo industrial

Enfocado na mellora da planificación e a xestión do solo industrial a través da comunicación coas distintas entidades públicas e privadas que promoven solo, trasladando as necesidades específicas que teñen as empresas cunha función loxística relevante.

Grupo de traballo 1

Transformación da loxística da empresa e comercio electrónico

Encargado de dar resposta ás cuestións relevantes dos sectores estratéxicos galegos respecto á transformación loxística das empresas e o comercio electrónico, vencendo as particularidades da nosa comunidade autónoma á hora de dar resposta a estes desafíos.

Grupo de traballo 2

Información relevante e posicionamento en cadeas globais

Encamiñado a dispor dun sistema de información propio sobre os fluxos loxísticos relevantes para a toma de decisións individuais, colaborativas e sectoriais, promovendo a identificación, deseño e implantación de proxectos conxuntos e accións estratéxicas para a función loxística galega nun contexto global.

Grupo de traballo 3

Posicionamento estratéxico de Galicia e liderado do Polo Atlántico

Co obxectivo de favorecer o posicionamento estratéxico de Galicia na planificación estratéxica nacional e comunitaria, así como o seu liderado no Polo Atlántico de Galicia – Portugal – Marrocos a través do impulso da re-localización da industria manufactureira.

Grupo de traballo 4

Optimización das infraestruturas loxísticas

Labor de contribuír a optimizar o estado, uso e aproveitamento das infraestruturas existentes, así como favorecer a colaboración público – privada na planificación, desenvolvemento e explotación das infraestruturas.

Grupo de traballo 5

Promoción do solo industrial

Enfocado na mellora da planificación e a xestión do solo industrial a través da comunicación coas distintas entidades públicas e privadas que promoven solo, trasladando as necesidades específicas que teñen as empresas cunha función loxística relevante.