Setembro 22, 2022

A cidade adaptada á loxística urbana: gobernanza, normativa, espazos, infraestruturas e solucións

A cidade adaptada á loxística urbana: gobernanza, normativa, espazos, infraestruturas e solucións.

Accede ao programa.