MISIÓN ONLINE:

ÁREAS AFECTADAS POLO BREXIT

REINO UNIDO E IRLANDA | SETEMBRO 2021

Cuestionario de expresión de interese e información relevante para a organización da misión online con Reino Unido e Irlanda

Inscrición e información inicial

Misión online | Reino Unido e Irlanda