Convenio entre a Asociación Cluster da Función Loxística de Galicia e o Instituto Galego de Promoción Económica para a execución de actividades da Estratexia Integral de Optimización Loxística de Galicia

  • Administración: Galicia
  • Departamento: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
  • Convocatoria: Convenio entre a Asociación Cluster da Función Loxística de Galicia e o Instituto Galego de Promoción Económica para a execución de actividades da Estratexia Integral de Optimización Loxística de Galicia
  • Fecha de concesión: 08/09/2019
  • Gasto total: 396.900
  • Origen de los fondos: Fondo Propio
  • Ayuda concedida: 357.210