Invitación para presentar oferta de asistencia técnica para o desenvolvemento dun conxunto de actividades que permitan identificar melloras nas cadeas loxísticas galegas analizando a súa situación actual e valorando as potencialidades de dixitalización e automatización...