Contratación

Instruccións Internas de Contratación (IIC) do Clúster da Función Loxística de Galicia

Datos de Facturación:

Razón social:  Asociación
Clúster da Función Loxística de Galicia
Enderezo: Avenida de la Marina, nº 15.
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
NIF:   G94194594.
Correo electrónico:   info@clusterfuncionloxistica.org

2022X001 || Invitación para presentar oferta de asistencia técnica especializada al Clúster da Función Lóxistica de Galicia (CERRADA)

Condiciones de participación en el proceso de contratación de asistencia técnica especializada al Clúster da Función Lóxistica de Galicia

2022X001 || Invitación para presentar oferta de asistencia técnica especializada al Clúster da Función Lóxistica de Galicia (CERRADA)

20210201| Invitación para presentar oferta para o asesoramento no desenvolvemento dun sistema dinámico de información propio de fluxos loxísticos relevantes (PECHADA)

O Clúster da Función Loxística de Galicia invita a presentar oferta para o desenvolvemento dun sistema dinámico de información propio de fluxos loxísticos relevantes.

20210201| Invitación para presentar oferta para o asesoramento no desenvolvemento dun sistema dinámico de información propio de fluxos loxísticos relevantes (PECHADA)

20210202| Invitación para presentar oferta para o deseño dun proxecto tractor da Función Loxística de Galicia no campo da dixitalización (PECHADA)

Dende o Clúster da Función Loxística de Galicia, e como unha das liñas de traballo surxidas dos grupos de traballo, considerouse necesario o deseño dun proxecto tractor para o fomento de proxectos colaborativos para empresas relevantes da función loxística de Galicia.

20210202| Invitación para presentar oferta para o deseño dun proxecto tractor da Función Loxística de Galicia no campo da dixitalización (PECHADA)

20210601| Invitación para presentar oferta de asistencia técnica para o desenvolvemento dun conxunto de actividades que permitan identificar melloras nas cadeas loxísticas galegas (PECHADA)

Invitación para presentar oferta de asistencia técnica para o desenvolvemento dun conxunto de actividades que permitan identificar melloras nas cadeas loxísticas galegas analizando a súa situación actual e valorando as potencialidades de dixitalización e automatización

20210601| Invitación para presentar oferta de asistencia técnica para o desenvolvemento dun conxunto de actividades que permitan identificar melloras nas cadeas loxísticas galegas (PECHADA)

20210301| Invitación para presentar ofertas para o desenvolvemento de determinadas actividades relativas ao apoio á internacionalización do Cluster (PECHADA)

Invitación para presentar ofertas para o desenvolvemento de determinadas actividades relativas ao apoio á internacionalización do Cluster da Función Loxística de Galicia

20210301| Invitación para presentar ofertas para o desenvolvemento de determinadas actividades relativas ao apoio á internacionalización do Cluster (PECHADA)

Invitación para presentar oferta de asistencia técnica especializada ao Clúster da Función Loxística de Galicia | PECHADA

O Clúster considera necesario contratar os servizos dunha asistencia técnica especializada que permita realizar dentro do calendario establecido no convenio co Igape determinadas actividades de asistencia

Invitación para presentar oferta de asistencia técnica especializada ao Clúster da Función Loxística de Galicia | PECHADA