Contratación

Instruccións Internas de Contratación (IIC) do Clúster da Función Loxística de Galicia

Datos de Facturación:

Razón social:  Asociación
Clúster da Función Loxística de Galicia
Enderezo: Avenida de la Marina, nº 15.
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
NIF:   G94194594.
Correo electrónico:   info@clusterfuncionloxistica.org

Invitación para presentar oferta para o desenvolvemento dun sistema dinámico de información propio de fluxos loxísticos relevantes | PECHADA

O Clúster da Función Loxística de Galicia invita a presentar oferta para o desenvolvemento dun sistema dinámico de información propio de fluxos loxísticos relevantes.

Invitación para presentar oferta para o desenvolvemento dun sistema dinámico de información propio de fluxos loxísticos relevantes | PECHADA

Invitación para presentar oferta de asistencia técnica especializada ao Clúster da Función Loxística de Galicia | PECHADA

O Clúster considera necesario contratar os servizos dunha asistencia técnica especializada que permita realizar dentro do calendario establecido no convenio co Igape determinadas actividades de asistencia

Invitación para presentar oferta de asistencia técnica especializada ao Clúster da Función Loxística de Galicia | PECHADA