Invitación para presentar oferta de asistencia técnica especializada á Agrupación industrial dá Función Lóxistica de Galicia (PECHADA)

O Clúster da Función Loxística de Galicia considera necesario contratar os servizos dunha asistencia técnica externa especializada. Búscase que realice, dentro do calendario establecido no convenio de colaboración con IGAPE, determinadas actividades de asistencia e secretaría técnica. En sentido amplo, a asistencia técnica ten como cometido fundamental proporcionar soporte e asesoramento aos órganos de dirección […]

Invitación para presentar oferta para o asesoramento no desenvolvemento dun sistema dinámico de información propio de fluxos loxísticos relevantes (PECHADA)

O Clúster da Función Loxística de Galicia invita a presentar oferta para o desenvolvemento dun sistema dinámico de información propio de fluxos loxísticos relevantes. O Clúster considera importante avanzar no desenvolvemento e incorporación de novas funcionalidades complementarias á ferramenta LDP (Logistic Data Platform), creada no seo do Clúster no ano 2020 e que neste ano […]

Invitación para presentar oferta para o deseño dun proxecto tractor da Función Loxística de Galicia no campo da dixitalización (PECHADA)

Dende o Clúster da Función Loxística de Galicia, e como unha das liñas de traballo surxidas dos grupos de traballo, considerouse necesario o deseño dun proxecto tractor para o fomento de proxectos colaborativos para empresas relevantes da función loxística de Galicia. O contrato ten por obxecto o deseño dun sistema automático de articulación de cargas […]

Invitación para presentar oferta de asistencia técnica para o desenvolvemento dun conxunto de actividades que permitan identificar melloras nas cadeas loxísticas galegas (PECHADA)

O Clúster da Función Loxística de Galicia ten entre os seus obxectivos favorecer o desenvolvemento de solucións tecnolóxicas no sector loxístico galego. Para iso, se está a traballar en determinar a situación actual da dixitalización nas cadeas loxísticas relevantes para Galicia co obxectivo de impulsar melloras nela. Para avanzar neses traballos, o Clúster ve necesaria […]

Invitación para presentar ofertas para o desenvolvemento de determinadas actividades relativas ao apoio á internacionalización do Cluster (PECHADA)

Para a execución de determinadas actividades deseñadas no marco da axuda Galicia Exporta Organismos Intermedios, concedida ao Cluster polo IGAPE cunha cofinanciación do 80% cos Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER), se considera necesaria a contratación de servizos externos especializados a través dos seguintes lotes: Lote 1: Elaboración de material de promoción a nivel internacional […]

Invitación para presentar oferta de asistencia técnica especializada ao Clúster da Función Loxística de Galicia | PECHADA

O Clúster da Función Loxística de Galicia invita a presentar oferta para prestar asistencia técnica especializada á asociación. O Clúster considera necesario contratar os servizos dunha asistencia técnica especializada que permita realizar dentro do calendario establecido no convenio co Igape determinadas actividades de asistencia e secretaría técnica durante os anos 2020 e 2021. Prezo máximo […]

Invitación para presentar oferta para o desenvolvemento dun sistema dinámico de información propio de fluxos loxísticos relevantes | PECHADA

O Clúster da Función Loxística de Galicia invita a presentar oferta para o desenvolvemento dun sistema dinámico de información propio de fluxos loxísticos relevantes. Este estudo se enmarca na actividade do grupo de traballo de información relevante e posicionamento en cadeas globais, responsable de asistir ao Clúster con información relevante e facilitar a toma de […]