Beneficios

A pertenza a un clúster supón a consecución dunha serie de beneficios propios do asociacionismo. Máis aínda, cando o clúster érguese como unha referencia no sector no ámbito do Polo Atlántico

Entre outros, os beneficios obtidos da adhesión ao Clúster da Función Loxística de Galicia son os seguintes:

Entre outros, os beneficios obtidos da adhesión ao Clúster da Función Loxística de Galicia son os seguintes:

0101

accións colaborativas

Integración en accións colaborativas entre os membros do Clúster

0202

creación de sinerxías

Beneficiario na creación de sinerxías propias da colaboración

0303

Acceso á información

Acceso á información propia dos procesos de investigación e seguimento do Clúster

0404

ecosistema loxístico

Participación no maior movemento coordinado en favor do ecosistema loxístico de Galicia.

0505

asociación empresarial

Pertecemento á maior asociación empresarial adicada á Función Loxística de Galicia, coa proxección de liderar o Polo Atlántico dentro da estratexia loxística ata 2022.

0606

Internacionalización

Participación en programas e accións levadas a cabo polo Clúster para facilitar a internacionalización dos seus asociados. Tanto aqueles xa internacionalizados como os que carecen de experiencia ao respecto.