Asociados

Competitividade dende a colaboración

Membros do Clúster da Función Loxística de Galicia:

KALEIDO LOGISTICS S.L.

GALLEGA DE DISTRIBUCIONES DE ALIMENTACIÓN S.A

DELTA VIGO S.L.

FINANCIERA MADERERA S.A.

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA

HIJOS DE RIVERA S.A.U

GARCÍA REBOREDO HNOS S.L.

JEVASO S.L.

PÉREZ TORRES MARÍTIMA S.L.

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL - SAN CIBRAO

ALTIA LOGISTICS SOFTWARE S.L.

GRUPO NUEVA PESCANOVA

BIONIX SOLUTIONS S.L.

FRIGORÍFICOS OYA S.A.

INTRALOGÍSTICA, AUTOMATIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CONSULTORÍA S.L.

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

PAPELERA DE BRANDIA, S.A.

Estatutos

Como parte do proceso de constitución do Clúster da Función Loxística de Galicia, e en cumprimento co Decreto 336/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia, sobre asunción de funcións e servizos pola Comunidade Autónoma de Galicia en materia de asociacións, e o Decreto 276/1997, do 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e o funcionamento dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, levouse a cabo a redación e rexistro dos estatutos no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estatutos

Como parte do proceso de constitución do Clúster da Función Loxística de Galicia, e en cumprimento co Decreto 336/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia, sobre asunción de funcións e servizos pola Comunidade Autónoma de Galicia en materia de asociacións, e o Decreto 276/1997, do 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e o funcionamento dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, levouse a cabo a redación e rexistro dos estatutos no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia.