Asociados

Membros do Clúster da Función Loxística de Galicia

Empresas de loxística no Clúster

ALTIA LOGISTICS SOFTWARE S.L.

GRUPO BABÉ Y CÍA

BIONIX SOLUTIONS S.L.

GRUPO DAVILA

GRUPO DAYJO LOGÍSTICA

DELTACARGO, S.L.

JEVASO S.L.

INTRALOGÍSTICA, AUTOMATIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CONSULTORÍA S.L.

FRIGORÍFICOS OYA S.A.

GARCÍA REBOREDO HNOS S.L.

GRUPO G.O.C.

KALEIDO LOGISTICS S.L.

P&J CARRASCO S.L.

TTC LOGÍSTICA FRIGORÍFICA S.L.

MARÍTIMA CONSIFLET S.A.

PÉREZ TORRES MARÍTIMA S.L.

Empresas industriais no Clúster

DELTA VIGO S.L.

FINANCIERA MADERERA S.A.

GALLEGA DE DISTRIBUCIONES DE ALIMENTACIÓN S.A

HIJOS DE RIVERA S.A.U

NATURGY

GRUPO NUEVA PESCANOVA

PAPELERA DE BRANDIA, S.A.

Autoridades Portuarias no Clúster

AUTORIDADE PORTUARIA DA CORUÑA

Porto FerrolPorto Ferrol

AUTORIDADE PORTUARIA DE FERROL - SAN CIBRAO

AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN - RÍA DE PONTEVEDRA

AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO

AUTORIDADE PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA

PORTOS DE GALICIA

Estatutos

Como parte do proceso de constitución do Clúster da Función Loxística de Galicia, e en cumprimento co Decreto 336/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia, sobre asunción de funcións e servizos pola Comunidade Autónoma de Galicia en materia de asociacións, e o Decreto 276/1997, do 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e o funcionamento dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, levouse a cabo a redación e rexistro dos estatutos no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estatutos

Como parte do proceso de constitución do Clúster da Función Loxística de Galicia, e en cumprimento co Decreto 336/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia, sobre asunción de funcións e servizos pola Comunidade Autónoma de Galicia en materia de asociacións, e o Decreto 276/1997, do 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e o funcionamento dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, levouse a cabo a redación e rexistro dos estatutos no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia.