Os grupos de traballo do Cluster xa están en pleno funcionamento

marzo 2022

Os grupos de traballo do Cluster xa están en pleno funcionamento

Trala asemblea celebrada en Xaneiro, xa tivemos varias reunións dos grupos de traballo avanzando nos obxectivos programados:

  • GT1 de distribución urbana de mercadorías: Celebramos unha interesantísima reunión presencial na que revisamos a situación actual e decidimos abrir liña directa de diálogo cos concellos das grandes cidades de Galicia. A día de hoxe xa celebramos un encontro co Concello da Coruña e temos aberta unha liña de traballo e nos vindeiros días nos recibirán os Concelleiros responsables de transporte de Vigo e Pontevedra. Despois continuaremos reuníndonos co resto e a Fegamp.
  • GT2 de información relevante e posicionamento en cadeas globais. Xa mantivo un encontro no que profundizamos ao respecto do estudo de viabilidade da conectividade directa entre América e Galicia así como a carga ferroviaria entre Galicia e Madrid. Nel marcamos a última fase do estudo de xeito que sexa un documento útil para tentar a mellora da conectividade por contendor de Gallicia.
  • GT3 de posicionamento estratéxico. Aínda non mantivo encontros como grupo de traballo aínda que dende o equipo do Cluster estanse recollendo diferentes opinións relevantes acerca do enfoque para este ano. A axuda que financia estas accións é de convocatoria inminente. Se tes algunha proposta ou interese concreto non dubides en comentárnolo.
  • GT4 de infraestruturas loxísticas: Segue aberta a posibilidade de que te sumes á mesa de traballo de promoción de servizos  ferroviarios de mercadorías e, ao mesmo temo, seguimos traballando no seguimento dos temas que inciden directamente no transporte por estrada e colaborando cos actores que mostran interese en serimpulsores dos espazos de servizos ao transporte por estrada.
  • GT5 de solo loxístico e atracción de investimentos. Tivemos a reunión de peche da análise de fortalezas e recomendacións de accións realizado por CBRe e estamos á espera da recepción do documento final.
  • GT6 de Dixitalización e Loxística 4.0. Celebramos os paneis de debate das cadeas de valor agroalimentaria, mar-industria e forestal-madeira e tivemosa  reunión de peche do proxecto tendo programado xa un novo encontro para enfocar os novos obxectivos.

 

Non esquezas que tódolos grupos de traballo están abertos para tódolos socios e que te podes incorporar aos que che resulten de interese e que estaremos encantados de compartir contigo o que desexes.