O grupo Maviva adhírese ao Clúster da función loxística de Galicia

20 de outubro 2021

O grupo Maviva adhírese ao Clúster da función loxística de Galicia

O Clúster da función loxística de Galicia comunica oficialmente a adhesión do Grupo Maviva á asociación. Dita incorporación será formalizada na vindeira Xunta Directiva. Mentres, Maviva pasa a formar parte da actividade do Clúster.

Maviva é unha empresa especializada en servizos industriais a medida, con máis de 30 anos de experiencia na optimización da cadea de subministración no sector da automoción e o retail.

Con máis de 900 empregados e 13 centros de produción repartidos pola península Ibérica, 9 deles en Galicia, Maviva aportará experiencia, capacidade e posicionamento internacional ao Clúster.

Dende o Clúster se expresa a benvida e o agadecemento a Maviva pola confianza na organización, que ven a aumentar a representatividade no sistema loxístico galego e a elevar o nivel dos proxectos en curso.