O prazo para a solicitude da axuda abrangue dende o 20 de outubro ata final de ano ou agotamento do presuposto.