A Autoridade Portuaria de Vigo inicia os trámites para formalizar a súa incorporación como socia do Clúster da Función Loxística de Galicia

2 de setembro 2020

A Autoridade Portuaria de Vigo inicia os trámites para formalizar a súa incorporación como socia do Clúster da Función Loxística de Galicia

O Porto de Vigo comunicoulle recentemente á xerencia do Clúster que está a tramitar a adhesión a este para poder incorporarse de maneira plena aos grupos de traballo creados e amosar a súa visión e experiencia no campo da loxística do transporte marítimo.

Web da empresa