A Xunta emite unha relación de sectores e actividades non afectados polas restricións impostas o 29 de marzo

03 de abril 2020

A Xunta emite unha relación de sectores e actividades non afectados polas restricións impostas o 29 de marzo

A Xunta de Galicia publicou unha nota interpretativa do Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo. Nela, emite unha relación de sectores e actividades, agrupados segundo o seu código CNAE, que poderán seguir a súa actividade a pesar de non ser consideradas esenciais, mantendo a actividade estrictamente necesaria e as previsións estipuladas.
Así, a Xunta considerou que entran na excepción á restricción determinadas actividades de 15 sectores diferentes, entre os que destacan entre otros o téxtil, a fabricación de papel, a industria da madeira e a química e farmacéutica.
Ler máis