sistema loxístico

A flexibilidade do sistema loxístico galego garante o abastecemento á poboación

23 de marzo 2020

A flexibilidade do sistema loxístico galego garante o abastecemento á poboación

Nunha entrevista concedida, o presidente do Clúster da Función Loxística de Galicia puxo en valor a capacidade e flexibilidade do sistema loxístico galego, moi desenvolto gracias á presenza de grandes empresas de diferentes sectores na comunidade. Así, a función loxística galega está preparada para o esforzo que supón a emerxencia sanitaria e as diferentes continxencias que se suceden como consecuencia.
Ler máis