Primeira reunión da comisión encargada do posicionamento estratéxico de Galicia

27 de febreiro 2020

Primeira reunión da comisión encargada do posicionamento estratéxico de Galicia

Comezou a actividade do Clúster en relación ao posicionamento estratéxico de Galicia. O grupo de traballo encargado celebrou o seu primeiro encontro para sentar as bases de actuacións de cara a este ano, poñendo como principal obxectivo asumir o liderado do Polo Atlántico, conformado polas fachadas atlánticas de Galicia, Portugal e Marrocos.