O Clúster impulsa un grupo de traballo para a optimización das infraestruturas loxísticas

27 de febreiro 2020

O Clúster impulsa un grupo de traballo para a optimización das infraestruturas loxísticas

O Clúster da Función Loxística de Galicia impulsou un grupo de traballo entre algúns dos seus asociados para buscar a optimización das infraestruturas loxísticas de Galicia. Entre os seus principais obxectivos atópanse optimizar o estado, uso e aproveitamento das infraestruturas existentes, ademais de participar na colaboración público-privada para a planificación e desenvolvemento de novas infraestruturas.